Junta directiva

La Junta Directiva del Grup d’Empresa Ribagorçana està formada pels membres següents:

Presidenta
Rosa Marsol Farrero

Vicepresident
Josep Mª Rispa Pifarré

Tresorers
Evarist Feixa Garcia

Secretària
Elisabeth Roger Casamada

Vocals:
Elisabet Duran Muncadas
Jacint Erta Feixa

@dminJunta directiva